Denio tarnybos bei mašinų skyriaus vadovaujančios sudėties jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzamino temos

Master on ships of 3,000 gross tonnage or more / Kapitonas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau. Chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more / Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau. Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage / Kapitonas laivų, kurių BT 500 ir daugiau […]

Kvalifikuoto motoristo kompetencijos įvertinimo egzamino temos

Vidaus degimo varikliai (toliau – VDV), konstrukcija, veikimo principas, aptarnaujančios sistemos, jų techninis aptarnavimas, jų ypatumai, panaudojimas. Denio įrangos techninis aptarnavimas. Lijalinių vandenų separatoriaus veikimo principas, konstrukcija, panaudojimo taisyklės. Nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginio veikimo principas, konstrukcija, panaudojimo taisyklės. Insineratoriaus veikimo principas, panaudojimas. Pagrindinio variklio samprata, priežiūra. Pagalbiniai varikliai, jų aptarnavimas, panaudojimas. Katilai, jų techninis aptarnavimas. […]

Motoristo kompetencijos įvertinimo egzamino temos

Vidaus degimo variklio (toliau – VDV), cilindro įvorių, cilindro dangčių , švaistiklių sandaros ypatumai. VDV stūmoklių sandaros ypatumai ir jų aušinimo būdai. Purkštukų sandaros analizė, jų veikimas, reguliavimas, patikra. Dvitakčio, keturtakčio variklių veikimo principas, jų palyginimas, sklandinio, vožtuvinio tipų ASKS sandara, veikimas, reguliavimo būdai. Laivo deidvudo įrenginio ir velenų linijos sandaros ypatumai; VDV galios perdavimo […]

Kvalifikuoto jūreivio kompetencijos įvertinimo egzamino temos

Laivo vairavimo įranga. Gelbėjimo priemonės, jų klasifikacija. Darbų saugos reikalavimai atliekant įvairius darbus laive. Žemės magnetizmas; deklinacija. Gaisrų gesinimo priemonės laivuose. Lynai, jų savybės, panaudojimas. Koordinatės, platuma, ilguma. Avariniai plūdurai. Radiolokacinės sistemos veikimas; radiolokacinių gelbėjimo atsakiklių panaudojimas. Dažymo darbai laivuose. Jūrų užterštumo mažinimas. Žemės forma, ašys, poliai, meridianai. Avariniai aliarmai. Saugos reikalavimai dirbant triumuose. Darbas […]

Jūreivio kompetencijos įvertinimo egzamino temos

Laivo korpuso sandara, perdengimų sistemos. Gelbėjimo priemonės laive. Laivo inkaras, inkaravimas. Laivo krovos įranga. Echolotai ir lagai. Jūrų užterštumas. Tarša iš laivų. Nuplaukto atstumo matavimas. Laivo vilkimo įrenginiai. Gaisrai laivuose. Darbo saugos reikalavimai audros metu. Takelažas. Darbo saugos reikalavimai dirbant triumuose. Pavojingieji kroviniai. Kompasai. Švartavimosi įrenginiai. Jūreivio vairininko pareigos. Apsaugos priemonės dirbant laivuose. Triumų, tankų, […]

Jūrininkų med.komisija ir kursai

Jūros medicinos poskyris Klaipėdos jūrininkų ligoninėje įkurtas 2001 metais. Laivyno darbuotojams čia teikiamos šios paslaugos: Organizuojami privalomi sveikatos tikrinimai. Dėmesio! Nuo 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimas. Juo remiantis jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių medicininės komisijos pažymėjimo […]

Naudingos nuorodos

Nuorodos į papildomą aktualią informaciją, susijusią su jūrininkų diplomavimu: LR sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotas galiojantis dokumentas, liudijantis, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus. Jūrininko sveikatos pažymėjimo pavyzdžiai (pvz.1 ir pvz.2) . Jūrininko knygelė Specialusis liudijimas Užsienio valstybių išduotų kompetencijos liudijimų pripažinimas Darbo stažas laive Informacija vadovaujančios sudėties […]

Jūrininkų egzaminavimas

Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA) vykdo denio tarnybos bei mašinų skyriaus vadovaujančios sudėties jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminus. Jūrininkai gali užsiregistruoti į vadovaujančių ar eilinių jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminus: 1. neišeidami iš namų. Vietą egzaminui galima rezervuoti jungiantis per elektroninius valdžios vartus, naudojant el. bankininkystę arba mobilųjį parašą, čia.  Pasirinkite Gyventojas. Pasirinkite per kokį banką (pvz. […]

Jūriniai laipsniai

1. Nustatomi šie laivo įgulos laivo denio tarnybos vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai: 1.1. Pakrančių plaukiojimo budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT mažiau kaip 500; 1.2. Budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau; 1.3. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000; 1.4. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT […]

Jūrininkų dokumentai

Naujo pavyzdžio dokumentai jūrininkams Nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. išduodami nauji jūriniai dokumentai. Jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai išduodami neribotam laikui. Darbui laivuose reikia turėti ir šių dokumentų išdavimo patvirtinimus, kurie galioja 5 metus. Pirmieji naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai pradėti išduoti nuo 2008 m. lapkričio 13 d., kiti – […]