Jūriniai laipsniai

1. Nustatomi šie laivo įgulos laivo denio tarnybos vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai: 1.1. Pakrančių plaukiojimo budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT mažiau kaip 500; 1.2. Budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau; 1.3. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000; 1.4. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT […]

Jūrininkų dokumentai

Naujo pavyzdžio dokumentai jūrininkams Nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. išduodami nauji jūriniai dokumentai. Jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai išduodami neribotam laikui. Darbui laivuose reikia turėti ir šių dokumentų išdavimo patvirtinimus, kurie galioja 5 metus. Pirmieji naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai pradėti išduoti nuo 2008 m. lapkričio 13 d., kiti – […]

Jūrininkų diplomavimas

Trumpai apie jūrininkų diplomavimą Dirbti laive leidžiama tik jūrininkams, turintiems galiojančius jūrinio laipsnio diplomus bei jų patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus ar kitus dokumentus, kurie suteikia teisę eiti atitinkamas pareigas laive, ir įrašytiems į įgulos sąrašą. Jūrininkams, dirbantiems laivuose, jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras, vadovaudamasis  1978 m. Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo […]