Motoristo kompetencijos įvertinimo egzamino temos

 1. Vidaus degimo variklio (toliau – VDV), cilindro įvorių, cilindro dangčių , švaistiklių sandaros ypatumai.
 2. VDV stūmoklių sandaros ypatumai ir jų aušinimo būdai.
 3. Purkštukų sandaros analizė, jų veikimas, reguliavimas, patikra.
 4. Dvitakčio, keturtakčio variklių veikimo principas, jų palyginimas, sklandinio, vožtuvinio tipų ASKS sandara, veikimas, reguliavimo būdai.
 5. Laivo deidvudo įrenginio ir velenų linijos sandaros ypatumai; VDV galios perdavimo būdai.
 6. Sraigtai, jų privalumai ir trūkumai.
 7. VDV vožtuvinio mazgo sandara, šiluminio tarpelio reikšmė.
 8. VDV alkūninių velenų sandaros ypatumai.
 9. Pneumatinė VDV paleidimo sistemos sandara ir jos veikimo principas.
 10. Variklio cirkuliacinės tepimo sistemos būdai, sandaros ir veikimo ypatumai.
 11. Variklio aušinimo sistemų sandara, veikimo ypatumai.
 12. Degalų ir alyvos separatorių sandara ir veikimo principas.
 13. Oro kompresorių ir suslėgto oro cilindrų sandaros ypatumai.
 14. VDV pripūtimo reikšmė, pripūtimo įrenginių sandara ir veikimas.
 15. VDV dujų paskirstymo mechanizmo sandaros ypatumai.
 16. VDV ir jo sistemų paruošimas, VDV paleidimas, įvedimas į režimą, variklio ir jo sistemų priežiūra.
 17. Variklio ir jo sistemų priežiūra eigos metu.
 18. Variklio priežiūra nenormaliuose veikimo režimuose.
 19. Variklio sustabdymas, reversavimas ir priežiūra ilgose prastovose.
 20. Laivo siurblių klasifikacija.
 21. Reversuojamų ir nereversuojamų sraigtinių ir krumpliaratinių siurblių sandara, panaudojimas, eksploatacijos taisyklės.
 22. Aksialinio rotorinio stūmoklio siurblio sandara, veikimo principas.
 23. Išcentrinių siurblių sandara, veikimo principas, pagrindinės eksploatacijos taisyklės, privalumai, trūkumai.
 24. 2-jų plokštelių, daugiaplokštelinių rotorinių siurblių sandara ir veikimo principas.
 25. Elektros variklio sandara, priežiūra, elektros skydų paskirtis, sandara.
 26. Degalų ir alyvos priėmimas, reikalavimai.
 27. Vairo mechanizmo sandara, schemos veikimo principas.
 28. Garo katilo sandara, veikimo principas, eksploatacijos ypatumai.
 29. Šaldymo agentų pagrindinės fizinės ir cheminės savybės.
 30. Laivo špilių ir brašpilių sandara, veikimo principas.
 31. Mechaninės tarnybos personalo pareigų skirstymas laive, budėjimas laive, budinčio motoristo pareigos, budinčio motoristo pareigos priimant eigos pamainą mašinų skyriuje.
 32. Atsargų sukrovimas ir priėmimas į laivą.
 33. Stacionarių gaisro gesinimo sistemų vandeniu ir vandens garais sandara.
 34. Angliarūgštinės gaisro gesinimo sistemos sandara, veikimas, panaudojimo ypatumai.
 35. Gaisro gesinimas mašinų skyriuje tūrine gaisro gesinimo sistema.
 36. Priešgaisrinė profilaktika laivo gyvenamosiose patalpose, mašinų skyriuje.
 37. Konstruktyvinė priešgaisrinė apsauga, jos ypatumai.
 38. Pernešamos gaisro gesinimo priemonės laive.
 39. Žmogaus apsauga nuo elektros srovės poveikio laivo mašinų skyriuje.
 40. Reikalavimai atliekant suvirinimo darbus mašinų skyriuje, jų priežastys.
 41. Darbų sauga remonto metu mašinų skyriuje.
 42. Darbų sauga štormo ir apledėjimo metu denyje.
 43. Apsaugos priemonės dirbant su elektros instrumentais.
 44. Darbų sauga dirbant naftos produktų tankuose.
 45. Pagrindiniai aplinkos apsaugos reikalavimai.

Rekomenduojama literatūra savarankiškam mokymuisi laivo mašinų skyriaus eilinių jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminui:

 1. 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78).
 2. K. Daukšas „Laivų pagalbiniai ir utilizaciniai garo katilai“, 2008 m.
 3. K. Daukšas “Laivo jėgainės sistemų hidraulinis skaičiavimas ir šilumokaičių parametrų patikrinimas“, 2010 m.
 4. V. Stonkus „Laivo sandara ir įranga“, 2012 m.
 5. A. Valiukėnas „Laivo valdymas ir eksploatacija“, 2007 m.

Jūrinė technologija. Laivo sandara (I dalis)

Jūrinė technologija. Jūrinė technologija (II dalis)

Jūrinė technologija. Laivybos pagrindai (III dalis)

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.