Jūrininkų med.komisija ir kursai

Jūros medicinos poskyris Klaipėdos jūrininkų ligoninėje įkurtas 2001 metais. Laivyno darbuotojams čia teikiamos šios paslaugos:

  • Organizuojami privalomi sveikatos tikrinimai.

Dėmesio! Nuo 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimas. Juo remiantis jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių medicininės komisijos pažymėjimo pratęsimas nebenumatomas. Pagal naują tvarką sveikatos tikrinimas minėtiems asmenims nuo 18 iki 45 metų privalomas kas dvejus metus, asmenims nuo 46 metų tikrintis privalu kasmet. Svarbu. Registruojantis būtina turėti pasą. Kiti dokumentai (vairuotojo pažymėjimas, jūrininko knygelė ir kt.) netinka.

  • Išduodami jūrininkų sveikatos pažymėjimai; vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos pažymėjimai.
  • Suteikiami žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antikūnų ir RPR tyrimo, kepenų fermentų testų, alkoholio, narkotinių medžiagų testų sertifikatai.
  • Organizuojami laivavedžių, mechanikų, elektromechanikų, aptarnaujančio personalo, Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų pirmosios medicinos pagalbos, taip pat medicinos priežiūros mokymai pagal tarptautinę jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo 2011 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, 1978 m. Tarptautinę jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normų konvenciją su pakeitimais, 1995 m. Tarptautinę žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų konvenciją.

Į „Pirmosios medicinos pagalbos“ ir „Medicinos priežiūros“ mokymo kursus klausytojų srautas formuojamas pagal:

  • įmonių, užsiimančių jūrininkų įdarbinimu, rekomendacijas;
  • įmonių (darbdavių) siuntimus ar paraiškas;
  • Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos siuntimus.

Pirmosios medicinos pagalbos mokymai Šie mokymai vedami laivavedžiams, mechanikams, elektromechanikams, aptarnaujančiam personalui, Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams. Pirmą kartą kursus lankantiesiems mokymai trunka 5 dienas (30 val.). Kartojamo kurso mokymų trukmė – 3 dienos ( 18 val.). Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams ir Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto studentams mokymo kursų trukmė – 50 val. 

Medicinos priežiūros mokymai Šie mokymai skirti laivavedžiams (kapitonams, vyr. kapitonų padėjėjams) ir kitiems įgulos nariams, jei to pageidauja laivų administracijos. Pirmą kartą kursus lankantiems mokymų trukmė – 5 dienos (30 val.). Kartojamo kurso mokymų trukmė – 4 dienos ( 24 val.). Norintieji lankyti šiuos kursus, bent kartą turi būti išklausę Pirmosios medicinos pagalbos mokymo kursą. Baigusiems šiuos kursus klausytojams tarptautinius liudijimus išduoda Lietuvos saugios laivybos administracija. 

Mokymų vieta ir laikas Pirmosios medicinos pagalbos ir medicinos priežiūros mokymai vyksta Klaipėdos jūrininkų ligoninėje ( Liepojos g. 45, Klaipėda) 15 kab. Naujų kursų pradžia – kiekvieną pirmadienį 8 val. Pirmosios medicinos pagalbos ir medicinos priežiūros mokymai vyksta kas savaitę pakaitomis.

Mokymų tvarkaraštis 2019 m. lapkričio, gruodžio mėn.

Mokymų tvarkaraštis 2019 m. rugsėjo, spalio mėn.

Apie kursų grafikus taip pat galima sužinoti Saugios laivybos administracijoje, Jūrininkų ligoninės informacijoje bei Jūros medicinos poskyrio registratūroje.

Kontaktai

Registratūros telefonas (8 46) 491050

Registratūros darbo laikas nuo 8 val. iki 15.30 val.

Jūrininkų registracija komisijai vyksta darbo dienomis nuo 8 val. iki 10.45 val.

Gydytojai specialistai jūrininkus apžiūri nuo 11 val. iki 13 val.

Dokumentai jūrininkams išduodami nuo 15 val. iki 15.30 val.

Skyriaus administracija

Valdas Kuolas Medicininės komisijos pirmininkas valdas.kuolas@jurlig.lt

Romualdas Skačkauskas Mokymų organizatorius (8 46) 491015

Dalia Bachtina Vyresnioji poskyrio slaugytoja (8 46) 491050

Jūros medicinos poskyris

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.