Denio tarnybos bei mašinų skyriaus vadovaujančios sudėties jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzamino temos

 1. Master on ships of 3,000 gross tonnage or more / Kapitonas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau.
 2. Chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more / Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau.
 3. Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage / Kapitonas laivų, kurių BT 500 ir daugiau bet mažiau kaip 3000.
 4. Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage / Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau bet mažiau kaip 3000.
 5. Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more / Budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau.
 6. Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages / Kapitonas, laivų, kurių BT mažiau kaip 500, atliekančių pakrančių reisus.
 7. Officers in charge of a navigational watch on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near-coastal voyages / Budintis kapitono padėjėjas, laivų, kurių BT mažiau kaip 500, atliekančių pakrančių reisus.
 8. Chief engineer officer of ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more / Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau.
 9. Second engineer officer of ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more / Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau.
 10. Chief engineer officers of ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power / Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW.
 11. Second engineer officer of ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power / Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW.
 12. Engineer officer in charge of a watch of ships powered by main propulsion machinery of 750 kW propulsion power or more / Budintis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau.

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.