Jūrininkų diplomavimas

Trumpai apie jūrininkų diplomavimą Dirbti laive leidžiama tik jūrininkams, turintiems galiojančius jūrinio laipsnio diplomus bei jų patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus ar kitus dokumentus, kurie suteikia teisę eiti atitinkamas pareigas laive, ir įrašytiems į įgulos sąrašą. Jūrininkams, dirbantiems laivuose, jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras, vadovaudamasis  1978 m. Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo […]

Welcome!

It’s easy to get started training on our website. Knowing some of the basics will help you to get an idea about training requirements and programs. STCW convention The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978 sets minimum qualification standards for masters, officers and watch personnel on seagoing merchant […]