Kvalifikuoto motoristo kompetencijos įvertinimo egzamino temos

 1. Vidaus degimo varikliai (toliau – VDV), konstrukcija, veikimo principas, aptarnaujančios sistemos, jų techninis aptarnavimas, jų ypatumai, panaudojimas.
 2. Denio įrangos techninis aptarnavimas.
 3. Lijalinių vandenų separatoriaus veikimo principas, konstrukcija, panaudojimo taisyklės.
 4. Nutekamųjų vandenų apdorojimo įrenginio veikimo principas, konstrukcija, panaudojimo taisyklės.
 5. Insineratoriaus veikimo principas, panaudojimas.
 6. Pagrindinio variklio samprata, priežiūra.
 7. Pagalbiniai varikliai, jų aptarnavimas, panaudojimas.
 8. Katilai, jų techninis aptarnavimas.
 9. Laivų varytuvų kompleksų sandara, elementų paskirtis.
 10. VDV veikimo efektyvumo ir ekonomiškumo sąvokos.
 11. Hidraulinės ir pneumatinės automatikos įrangos techninio aptarnavimo principai.
 12. Metalų suvirinimo dujomis ir elektra principai.
 13. Metalų apdirbimo mechanizuotais įrankiais principai.
 14. Automatizuotos jėgainės aptarnavimo ypatumai.
 15. Techninio aptarnavimo principai (organizavimas, planavimas, išteklių paskirstymas).
 16. Budėjimų organizavimas, budėjimo jūroje ir krante ypatumai ir skirtumai.
 17. Tarnybų sudėtis laive, pareigų paskirstymas laivo mašinų skyriuje.
 18. Budinčio motoristo pareigos.
 19. Drausminės nuobaudos laive.
 20. Pagrindinės jėgainės techninė ir ataskaitinė dokumentacija.
 21. Laivų tipai, jų sandaros ypatumai.
 22. MARPOL konvencijos tikslai ir reikalavimai.
 23. Tepalai, degalai, jų klasifikacija.
 24. Bunkeruotė, jos organizacija.
 25. Elektros energijos generavimo ir paskirstymo principai.
 26. Darbo su elektros įranga saugos principai.
 27. Darbo saugos reikalavimai dirbant blogai vėdinamose patalpose, cisternose.
 28. Individualios apsaugos priemonės.
 29. Darbo sauga atliekant krovos darbus laivuose.
 30. Saugaus darbo organizavimas laivo mašinų skyriuje.
 31. Priešgaisrinė signalizacija, priešgaisrinės sistemos ir priemonės.
 32. Priešgaisrinė profilaktika laivo mašinų skyriuje.
 33. Tūrinės laivo gesinimo sistemos.
 34. Gelbėjimosi priemonės ir įranga.

Rekomenduojama literatūra savarankiškam mokymuisi laivo mašinų skyriaus eilinių jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminui:

 1. 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78).
 2. K. Daukšas „Laivų pagalbiniai ir utilizaciniai garo katilai“, 2008 m.
 3. K. Daukšas “Laivo jėgainės sistemų hidraulinis skaičiavimas ir šilumokaičių parametrų patikrinimas“, 2010 m.
 4. V. Stonkus „Laivo sandara ir įranga“, 2012 m.
 5. A. Valiukėnas „Laivo valdymas ir eksploatacija“, 2007 m.

Jūrinė technologija. Laivo sandara (I dalis)

Jūrinė technologija. Jūrinė technologija (II dalis)

Jūrinė technologija. Laivybos pagrindai (III dalis)

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.