Kvalifikuoto jūreivio kompetencijos įvertinimo egzamino temos

 1. Laivo vairavimo įranga.
 2. Gelbėjimo priemonės, jų klasifikacija.
 3. Darbų saugos reikalavimai atliekant įvairius darbus laive.
 4. Žemės magnetizmas; deklinacija.
 5. Gaisrų gesinimo priemonės laivuose.
 6. Lynai, jų savybės, panaudojimas.
 7. Koordinatės, platuma, ilguma.
 8. Avariniai plūdurai.
 9. Radiolokacinės sistemos veikimas; radiolokacinių gelbėjimo atsakiklių panaudojimas.
 10. Dažymo darbai laivuose.
 11. Jūrų užterštumo mažinimas.
 12. Žemės forma, ašys, poliai, meridianai.
 13. Avariniai aliarmai.
 14. Saugos reikalavimai dirbant triumuose.
 15. Darbas su pavojingomis medžiagomis laivuose.
 16. Laivyboje naudojamų ilgio, atstumo, greičio vienetai.
 17. Laivo korpuso pažeidimai.
 18. Jūrinių laivų klasifikacija.
 19. Laivo bunkeravimas.
 20. Švyturiai, bujos.
 21. Gelbėjimo valtys.
 22. Laivo manevrinės savybės.
 23. Įvairių krovinių pervežimas laivais.
 24. MARPOL, jūrų taršos prevencija.
 25. Pelengatoriai.
 26. Inkarai.
 27. Laivo švartavimas.
 28. Laivo vilkimas.
 29. Kompasai; girokompasai.
 30. Vairininko pareigos.
 31. Saugos reikalavimai, taikomi praėjimams laivuose.
 32. Laivo buksyravimo įranga.
 33. Pirotechnika laive.
 34. Šiukšlių rūšiavimas laive.
 35. Laivas ant seklumos.
 36. Žmonių persodinimas iš laivo į laivą.
 37. Avarinis radijo ryšys; globalinio avarinio ryšio sistemos veikimas.
 38. Pelengai; laivo kelio skaičiavimas.
 39. Pavojingi kroviniai laive.
 40. Lotai.
 41. Laivo kursas; pelengas.
 42. Locija; navigaciniai ženklai.
 43. Budinčio jūreivio pareigos.
 44. Denio įrangos ir sistemų techninė priežiūra.
 45. Konteinerių krova.
 46. Krovos įranga.
 47. Navigacinės šviesos.
 48. Laivo vairas ir sraigtas.
 49. Darbas, darbų sauga tankuose, blogai ventiliuojamose patalpose.
 50. Echolotai, lagai.
 51. Nelaimės signalai.
 52. Nuotekos laive, jų šalinimas.
 53. Signalizacija ir ryšys TSK (tarptautinio signalų kodekso) vėliavomis.

Rekomenduojama literatūra savarankiškam mokymuisi laivo mašinų skyriaus eilinių jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminui:

Jūrinė technologija. Laivo sandara (I dalis)>>

Jūrinė technologija. Jūrinė technologija (II dalis)>>

Jūrinė technologija. Laivybos pagrindai (III dalis)>>

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.