Jūrininkų dokumentai

Naujo pavyzdžio dokumentai jūrininkams

Nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. išduodami nauji jūriniai dokumentai. Jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai išduodami neribotam laikui. Darbui laivuose reikia turėti ir šių dokumentų išdavimo patvirtinimus, kurie galioja 5 metus.

Pirmieji naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai pradėti išduoti nuo 2008 m. lapkričio 13 d., kiti – nuo 2009 m. spalio 13 d. Seno pavyzdžio jūriniai dokumentai dar galios iki juose nurodytos datos, o pasibaigus jų galiojimo laikui, pratęsiami nebus. Vietoje jų bus išduodami naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai. Nauji jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jų išdavimo patvirtinimai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai, jų išdavimo patvirtinimai, jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimai (reikalingi užsienio jūrininkams, dirbantiems Lietuvos vėliavos laivuose), lengvatiniai liudijimai atspausdinti vykdant visus teisės aktų, reglamentuojančių vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybą, reikalavimus. Jūrinių dokumentų pavyzdžius galite pamatyti čia.

IMO aplinkraščiai dėl Administracijos išduodamų dokumentų:

2010-11-03 STCW.2/Circ.33

2016-11-30 STCW.2/Circ.70

Jūrinio laipsnio diplomai, kvalifikacijos liudijimai ir GMDSS operatoriaus diplomai išduodami neribojant galiojimo laiko. Išdavimo patvirtinimai bei specialieji liudijimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Jūrininkų dokumentai išduodami LTSA, J. Janonio g. 24, Klaipėda, 206 kabinete.

Jūrininkų priėmimo valandos:

Pirmadienis   8.00 – 17.00

Antradienis    8.00 – 17.00

Trečiadienis   8.00 – 17.00

Ketvirtadienis 8.00 – 17.00

Penktadienis   8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.