Jūrininkų diplomavimas

Trumpai apie jūrininkų diplomavimą

Dirbti laive leidžiama tik jūrininkams, turintiems galiojančius jūrinio laipsnio diplomus bei jų patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus ar kitus dokumentus, kurie suteikia teisę eiti atitinkamas pareigas laive, ir įrašytiems į įgulos sąrašą. Jūrininkams, dirbantiems laivuose, jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministras, vadovaudamasis  1978 m. Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų  2005 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-355 patvirtintos LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRINIŲ LAIPSNIŲ SUTEIKIMO, JŪRINIO LAIPSNIO DIPLOMŲ, GLOBALINĖS JŪRŲ AVARINIO RYŠIO SAUGUMO SISTEMOS RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS DIPLOMŲ, JŪRINIO LAIPSNIO KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMŲ, ŠIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR PRIPAŽINIMO PATVIRTINIMŲ IR SPECIALIŲJŲ LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO JŪRININKAMS TAISYKLĖS.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotam laivui draudžiama išplaukti į jūrą, jeigu jo įgula neatitinka 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje nustatytų reikalavimų dėl minimalios įgulos sudėties ir laivas neturi Administracijos išduoto laivo įgulos minimumo liudijimo. Nė vienas laivo įgulos narys negali būti paskirtas į laivą be laivo kapitono sutikimo.

Lietuvos Respublikoje už jūrininkų diplomavimą yra atsakinga Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA).

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.