Jūriniai laipsniai

1. Nustatomi šie laivo įgulos laivo denio tarnybos vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai:

1.1. Pakrančių plaukiojimo budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT mažiau kaip 500;

1.2. Budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau;

1.3. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000;

1.4. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau;

1.5. Pakrančių plaukiojimo kapitonas laivų, kurių BT mažiau kaip 500

1.6. Kapitonas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000;

1.7.  Kapitonas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau;

1.8. Radijo operatorius;

1.9. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas;

1.10. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas.

1.11. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas;

1.12. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyresnysis kapitono padėjėjas;

1.13. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas;

2. Nustatomi šie laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai:

2.1. Pakrančių plaukiojimo budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia mažiau negu 750 kW;

2.2. Budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau;

2.3. Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW ;

2.4. Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau;

2.5. Pakrančių plaukiojimo vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia mažiau negu 750 kW;

2.6. Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW;

2.7. Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau;

2.8. Elektromechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau.

3. Nustatomi šie eilinių jūrininkų jūriniai laipsniai:

3.1. Laivo denio tarnybos:

       3.1.1. Jūreivis;

       3.1.2. Kvalifikuotas jūreivis;

       3.1.3. Laivo virėjas.

3.2. Laivo mašinų skyriaus:

       3.2.1  Motoristas;

       3.2.2. Kvalifikuotas motoristas;

       3.2.3  Laivo elektrikas.

Karibų piratas

Karibų piratas

You must be logged in to post a comment.